De kracht
van de gemeenschap

Elkaar ontmoeten, een rijk verenigingsleven, lokale zorg,
voorzieningen in het dorp of de wijk, samen onder één dak.
Om die redenen zijn maatschappelijke gebouwen verrezen.
En dit willen we graag behouden.

Nieuws/blog   Portfolio

Foto: Kulturhus Rabo de CoCer, Rossum

Behoud van ontmoeting
en voorzieningen

Publieksgericht vastgoed, zoals een dorpshuis, kulturhus of sportzaal, is het fundament voor leefbaarheid in de breedste zin. Naast het praktische nut, zijn deze plekken de sleutel naar participatie in onze dorpen en wijken, de kracht van onze gemeenschap.
Deze gebouwen bevinden zich in een altijd veranderende omgeving, wat een stabiele koers een uitdaging maakt. Daarnaast liggen er ook grote kansen in het verschiet rondom verduurzaming, lokale samenwerking en sociale opgaven van bijvoorbeeld de gemeente.
Onze Gebouwen  werkt aan het transformeren van publieksgericht vastgoed naar financieel en sociaal vitale gemeenschapsplekken, zodat het behouden blijft voor de toekomst. Daarvoor focussen we ons op maatschappelijke output en bundelen onze expertise met lokale uitvoeringskracht.

.

Onze dienstverlening

Onze Gebouwen biedt adviestrajecten, procesbegeleiding en coaching rondom de volgende onderwerpen: 


Financieel en organisatie
De basis op orde: analyse exploitatie
Organisatiescan
Maatschappelijk ondernemen
Beleidsplan, missie/visie, kernwaarden
SROI

Programmering en horeca
Horecamodel, dienstverleningsconcept
Nieuwe activiteiten en nieuwe gebruikers
Samenwerken, lokale netwerken
Identiteit en communicatie

Coaching en interim
Coaching van bestuur/management
Mediation
Interim-management
Ondersteuning gemeenten
Beleidsvisie maatschappelijk vastgoed
Haalbaarheidonderzoek
Woonvisie
Exploitatie en beheer vastgoed

Wie zijn wij?

Wij zijn Onze Gebouwen, een collectief van professionals die hun sporen verdiend hebben in het managen en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed. Naast kennis, maken we ook daadwerkelijk meters bij accommodaties en zijn verbonden aan de praktijk. Deze kennis nemen we mee in ons advieswerk.