Het besturen en runnen van een dorpshuis, mfa of kulturhus is uitdagend en complex. Door parate kennis ben je beter in staat deze taken uit te voeren en jouw accommodatie te laten bloeien.
De provincie Overijssel zet in op kennisvergroting en heeft samen met Saxion Hogeschool en Onze Gebouwen trainingen ontwikkeld voor bestuurders, managers of beheerders van accommodaties. We bieden losstaande trainingen die thematisch aan elkaar gekoppeld zijn.
Dé manier om jouw dorpshuis, mfa of kulturhus klaar te stomen voor de toekomst.

BESCHIKBARE TRAININGEN

MODULE 1: PROGRAMMEREN = DOEN

Zonder programma geen actieve samenleving. In deze module leren we je een breed gedragen activiteitenprogramma samenstellen. We kijken naar social programming en hoe je via activiteiten verbinding maakt met je gemeenschap.

MODULE 3: COMMUNICATIE

We willen je laten zien hoe je de zichtbaarheid van je organisatie kunt vergroten. Door effectief gebruik te maken van je website en socials, verhoog je de deelname van je programma. Je gaat je eigen communicatieplan/social agenda maken.

MODULE 2: DE BASIS OP ORDE

We leren je door de cijfers heen te kijken om zo je eigen exploitatie te verbeteren en de vinger op de zere plek te leggen. Maar ook: wat doet het wegvallen van inkomsten met je exploitatie en hoe kun je dat oplossen.

MODULE 4: VRIJWILLIGERS

We laten je zien hoe de vrijwilliger van nu denkt. Wat maakt jouw organisatie aantrekkelijk voor vrijwilligers? Vrijwilligersbeleid in theorie en praktijk. Werving en verjonging: hoe krijg jij aansluiting op nieuwe generaties en kun je succesvol zijn als vrijwilligersorganisatie.

TRAININGEN 2024

Naar verwachting worden in de tweede helft van 2024 nieuwe trainingen aangeboden in Overijssel.

Wil je meer weten over huswerk, stuur dan een mail naar huswerk@onzegebouwen.nl
De leermodules worden aangeboden door het beleid Sociale Kwaliteit, provincie Overijssel in samenwerking met de Hogeschool Saxion en Onze Gebouwen.