Portfolio

Toekomstscenario’s buurthuis Markvelde

Om het geliefde buurthuis het Lammershoes in Markvelde toekomstbestendig te maken, hebben we 3 fysieke scenario’s en voortvloeiende exploitaties uitgewerkt. Op basis hiervan heeft het bestuur de instrumenten in handen gekregen om keuzes te maken die passen bij de maat en het karakter van het buurtschap.


• 3 scenario’s voor het Lammershoes
• Meerjaren exploitaties
• Doorkijk organisatorische implicaties
• Coaching bestuur op toekomstige rol

Herstructurering Kulturhus Haaksbergen


Om het financieel in zwaar weer geraakte Kulturhus Haaksbergen een nieuwe koers te geven, hebben we een advies geschreven met een gedetailleerde financiële paragraaf. Tijdens het proces zijn de betrokken personen gecoacht, om een weg te vinden in hernieuwd toekomstperspectief.

• Reorganisatie adviesrapportage
• Maatschappelijk ondernemerschap
• Continuïteit dienstverlening
• Coaching

Opschaling beheerstichting mfa, Heerde


De beheerstichting van MFA De Heerd wilde naast het eigen gebouw ook een nabij gelegen brede school en een sportzaal gaan exploiteren en beheren. Om de organisatie succesvol op te schalen hebben we een adviesrapportage geschreven, de contractstructuren aangepast en de hernieuwde exploitatie voor de drie gebouwen doorgerekend.

• Hernieuwd perspectief voor de stichting
• Professionalisering beheer en behoud van voorzieningen
• Verheldering financiële positie, duidelijke afspraken met de gemeente

Businessplan MFA Doelum, Renkum


Voor het in 2018 geopende MFC Doelum hebben we een nieuw bestuur geworven en een businessplan geschreven, waarin alle elementen van de exploitatie en organisatie zijn uitgewerkt.

• Werving & selectie bestuur
• Organisatie- en horecamodel
• Exploitatie, meerjarenbegroting
• Vrijwilligersplan