BLOG: Alles goed gedaan maar toch geldtekort. Wat te doen?

By 14 oktober 2020Blog, Financieel

In deze en komende Blogs willen wij laten zien dat er met creativiteit en ervaring een hoop lastige zaken opgelost kunnen worden.

Een praktijkvoorbeeld van een buurthuis:

De organisatie klopt en er worden veel activiteiten voor de buurt gehouden. Deze activiteiten worden geïnitieerd door de buurt zelf. Binnen het buurthuis wordt één ruimte verhuurd aan een thuiszorgorganisatie. Die houdt eens per week een spreekuur voor de buurtbewoners. Het buurthuis is waardevol voor de buurt en heeft zijn waarde ruimschoots bewezen.
De uitdaging
Echter… de exploitatie is niet sluitend te krijgen. Per maand is het tekort €600,- tot €700,-. Extra verhuur van ruimten is geen optie. Nog meer activiteiten leveren ook niets meer op, omdat deze in de regel kostendekkend zijn. Feesten en partijen op commerciële basis passen niet in de visie en missie van het bestuur en en de para-commerciële vergunning. Het zou ook veel weerstand oproepen bij horeca ondernemers in de buurt. Andere mogelijkheden zijn tevens onderzocht. De gemeente wil en kan geen extra subsidie geven vanwege precedent werking. De woningbouwstichting waar het pand van gehuurd wordt, kan geen subsidie geven. De thuiszorg kan niet meer ruimte huren.

Met elkaar om tafel
De vraag “Wat te doen?” wordt voorgelegd aan een extern deskundige. Hij belegt een bijeenkomst met alle belanghebbende zoals verhuurder, subsidiegever (gemeente) en de huurder. Allereerst laat hij het bestuur van het buurthuis vertellen wat er zoal gedaan wordt voor de buurt! Dat opent de ogen van de overige aanwezigen.
De volgende vraag van de adviseur is dan: Willen wij dit waardevolle buurthuis dan laten sneuvelen voor € 600,- per maand?! Alle deelnemers vinden van niet, maar iedereen heeft een reden om niet meer geld te geven. Het betekent meer sponsoring en dan kan en/of mag niet.

De uitkomst
De adviseur vraagt of er voor een extra tegenprestatie wel meer geld gegeven kan worden. De gemeente is bereid om te kijken of er meer geld kan komen voor de bestrijding van eenzaamheid in de wijk. De woningbouwstichting wil wel naar een huurkorting kijken als zij een paar keer per jaar gebruik mag maken van de accommodatie om te vergaderen. De zorginstelling wil een paar themamiddagen houden in het buurthuis wat naast de huur ook horeca-inkomsten zal genereren. De adviseur dankt de aanwezigen voor hun bereidheid om het gat te dichten. Iedereen verlaat de vergadering met een goed gevoel en zegt toe om nog verder te kijken naar een bijdrage in de verhoging van de inkomsten voor het buurthuis.

Algehele tendens: Gaat goedkomen.


Ton Tammerveld
adviseur Onze Gebouwen