Handreiking heropening dorpshuizen, mfa’s en kulturhusen 5 juni 2021

By 1 juni 2021Corona

Op 31 mei jl. heeft het ministerie een Handreiking veilige heropening van buurthuizen gepubliceerd, waarmee er duidelijkheid wordt verschaft hoe de regels van gelden vanaf 5 juni 2021 moeten worden geïnterpreteerd.

De regels zijn grotendeels vergelijkbaar de versoepeling van vorig jaar zomer. We gaan ervan uit dat de meeste accommodaties hiermee prima uit de voeten kunnen.
Lees hier de originele tekst van de Handreiking van het ministerie.
In het kort:
Mensen moeten een vaste plaats hebben om te zitten.
Bij bewegingen door het gebouw wordt een mondkapje gedragen, deze mag af als je zit.
Vrije inloop mag, triage aan de deur geldt voor iedere bezoeker.
De horeca-functie mag open onder bovenstaande regels. De bar blijft vrij. Horeca en activiteiten tot 22:00 uur.
Geen feesten, verjaardagen of bruiloften.

Van Noodverordening naar Tijdelijke Wet
De veiligheidsregio’s hebben sinds het van kracht gaan van de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’ in december 2020 een andere rol. Voorheen was de Noodverordening per veiligheidsregio leidend voor de COVID-19 maatregelen. In principe ligt er nu meer verantwoordelijkheid bij gemeenten.
Met het oog op bijzondere omstandigheden kan een burgemeester binnen de wettelijke kaders ontheffing verlenen voor bepaalde activiteiten. Als deze ontheffing bovenlokale effecten heeft, kan de voorzitter van de veiligheidsregio worden betrokken bij de afweging. Als de activiteit strijdig is met het beteugelen van de epidemie, wordt deze niet toegekend. De burgemeester zal tevens de GGD om advies vragen.  
Heropening
Het mag duidelijk zijn, de herstart van dorpshuizen, mfa’s en kulturhusen zal veel energie en tijd kosten. Veel accommodaties zullen nog een programma willen bieden voor de komende maanden. We wensen iedereen veel succes met de organisatie van de langverwachte heropening.