LVKK: 40% dorpshuizen binnen een jaar op rand van faillissement

Uit een online enquête van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) blijkt dat 40% van de dorpshuizen over een jaar verwachten dat ze op de rand van faillissement balanceren.

560 dorpshuizen uit heel Nederland hebben in een enquête van de LVKK vragen beantwoord over hun financiële positie. De belangrijkste resultaten zijn:

• 73% heeft in 2021 verlies geleden.
• 40% denkt over een jaar op de rand van faillissement te balanceren.
• 6% geeft aan nog 3 maanden financieel liquide te zijn.
• 63% heeft tekorten aangevuld uit eigen reserves, wat ten koste gaat van gepland onderhoud of verduurzaming.
Zie hier ook de factsheet met de resultaten van het LVKK-onderzoek.

Uitputting nabij
Het onderzoek laat zien dat corona de dorpshuizen heeft uitgeput. Ook in de zomer van 2020 lieten dergelijke onderzoeken hetzelfde sombere beeld zien. Uiteindelijk zijn er slechts een handvol accommodaties of pachters gestopt, de voorspelde golf van faillissementen bleef destijds uit.

De kanttekening hierbij is dat de zomer van 2020 werd gekenmerkt door chaos en paniek. Veel dorpshuisbesturen hadden gebrekkig inzicht in hun financiële positie. De corona-crisis had hun overvallen en uit voorzorg waren de prognoses ronduit negatief. Uiteindelijk viel de schade mee en waren de steunmaatregelen voldoende om het jaar goed door te komen. Sommige accommodaties hebben zelfs goed geboerd vanwege de ruime tegemoetkomingen. 2021 was in zekere zin een zwaarder jaar, omdat accommodaties effectief langer gesloten waren.

2022 is een ‘perfect storm’
Sinds de begindagen van de corona-crisis zijn besturen hun financiële positie beter gaan monitoren. Zij kunnen daardoor gerichter anticiperen op verandering en dat is een grote winst. Echter, 2022 is een gevaarlijk jaar. Het wegvallende van steunmaatregelen, verminderd weerstandsvermogen en een periode van inactiviteit maken accommodaties bijzonder kwetsbaar. Daar komen de hoge energieprijzen bij. Een explosieve situatie, wat accommodaties extreem hard kan treffen. Hoe kritiek 2022 zal verlopen is niet duidelijk, maar de voortekenen zijn zorgwekkend.

Advies
In tijden van crisis is kennis en de snelheid van handelen cruciaal. Een beoordeling van de situatie en deze communiceren met huurders en de gemeente is een eerste stap. Gezamenlijk kan gekeken worden naar oplossingen voor de korte en lange termijn.

Wil je ondersteuning bij het zoeken naar deze oplossingen? Neem dan contact op met Onze Gebouwen. Wij zijn gespecialiseerd in het repareren van maatschappelijke exploitaties en zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Een kennismakingsgesprek kan vrijblijvend worden ingepland.