Steun voor accommodaties vanuit provincie Overijssel

By 12 oktober 2020Corona, Financieel, subsidie

De provincie Overijssel steunt maatschappelijke accommodaties met kennisvouchers en de Sociale Hypotheek.

Dit voorjaar moesten alle wijkcentra en dorpshuizen van het ene op het andere moment hun deuren sluiten. Dat was sociaal een klap, maar zorgde ook voor een stevig omzetverlies. Om wijkcentra en dorpshuizen te ondersteunen heeft de provincie Overijssel twee subsidies beschikbaar die aansluiten bij de huidige problematiek.
Kennisvoucher
Heb je vraagstuk binnen je accommodatie waarvoor je iemand in wilt huren? Bijvoorbeeld een vraag betreffende exploitatie, juridisch of organisatorisch. Dan kun je een beroep doen op de regeling ‘Vitale en gezonde samenleving 2020’. Ook de adviseurs van Onze Gebouwen kunnen via deze regeling worden ingezet.
Per initiatief is een bedrag van maximaal €2.500,- beschikbaar. De aanvragers delen hun ervaringen op het platform Samen Voor Elkaar Overijssel. Ook sportverenigingen of lokale initiatieven kunnen van deze regeling gebruik maken.
Klik hier voor meer informatie over de regeling ‘Vitale en gezonde samenleving 2020’ voor het aanvragen van de kennisvoucher.
Sociale hypotheek
In het kort: je sluit als accommodatie een hypotheek af bij de provincie, die je aflost met sociale inspanning. De resultaten deel je met het provinciale netwerk.

Met de subsidieregeling Sociale Hypotheek wil de provincie ondersteuning bieden en tegelijkertijd investeren in de rol van accommodaties in hun directe omgeving. Daarom zijn het in deze regeling niet de subsidiabele kosten die van belang zijn, maar gaat het om de sociale inspanning die een accommodatie inzet om de subsidie te kunnen aflossen.

Hoe werkt het?
Als accommodatie vraag je een bedrag aan bij deze regeling dat net zo hoog is als het omzetverlies (tot een maximum van €15.000,-) en net zo hoog als je sociale inspanning waard is. Het bedrag dat je aanvraagt, mag je naar eigen inzicht besteden, als het maar ter ondersteuning is van de exploitatie.

Als aflossing stel je een activiteit voor – aanvullend op de reguliere activiteiten – waarmee je met vrijwilligers werkt aan de leefbaarheid in de directe omgeving van je accommodatie. Denk hierbij aan het organiseren van aanvullende activiteiten voor ouderen, of het ondersteunen van een evenement met vrijwillige inzet. Een uur vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd in die rekensom op €15,-.
Belangrijk is om hier contact over op te nemen met de gemeente. Zij kunnen goed meedenken welke sociale inspanning bijdraagt aan de leefbaarheid. Bespreek met hen de opties en kom, waar mogelijk, samen tot een plan.
Voor aanvragen en meer informatie over de Sociale Hypotheek klik hier.

Meer informatie
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Onze Gebouwen of met Kris Pals van de provincie Overijssel, telefoon 038 499 83 32 of per e-mail K.Pals-Krukkert@overijssel.nl.