150 miljoen voor verduurzaming van dorpshuis en kulturhus (DUMAVA)

Vanaf 3 oktober wordt de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opengesteld. Per aanvraag kan maximaal 2,5 miljoen worden gesubsidieerd, waarbij 30% van de kosten voor verduurzaming wordt betaald door het Rijk. Voor een energieadvies kan 50% worden gedeclareerd.

De huidige energielasten staan in geen verhouding tot het magere verdienmodel van dorpshuizen, kulturhusen en mfa’s. Vooral grotere gebouwen komen hierdoor in de problemen. Daarom is verduurzamen de enige route naar een financieel stabielere toekomst. En gelukkig denkt de overheid met ons mee.
Vanaf 3 oktober 9:00 wordt de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opengesteld. Klik hier voor alle informatie over de DUMAVA-regeling op de website van het RVO. Wil je verduurzamen? Bereid je dan goed voor! We verwachten dat er volop gebruik wordt gemaakt van de regeling, dus wees er op tijd bij. Als je vanaf 3 oktober een aanvraag wilt doen, moet je verschillende zaken op een rij hebben. De belangrijkste punten zijn:
• De subsidie is bedoeld voor gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. Je moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’.

• Bij de aanvraag moet een energieadvies worden meegeleverd. Alleen de duurzaamheidsmaatregelen die in het advies genoemd zijn, worden als subsidiabel geacht. Het energieadvies mag niet ouder zijn dan 36 maanden.

• Je moet een gespecificeerde investeringsbegroting of aannemersovereenkomst opstellen, waaruit blijkt hoe het subsidiebedrag dat je aanvraagt is opgebouwd.

• 30% van de projectkosten wordt gesubsidieerd, 50% van een energieadvies.

• Als je gebouw na 2012 gebouwd is, komen je duurzaamheidsplannen alleen in aanmerking voor subsidie als je wordt afgekoppeld van de gasaansluiting.

• De minimale projectkosten zijn € 16.666,-
• Als je een integraal verduurzamingsproject laat uitvoeren (meer dan 3 verduurzamingsmaatregelen), ben je verplicht een labelsprong te maken van 3 labels.

• De aanvraag wordt gedaan via eHerkenning, zorg dat je dit hebt geregeld.
Nogmaals: Wees er snel bij, want de aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. In 2024 zal een tweede tranche van 190 miljoen worden opengesteld door RVO.
Webinar 13 september 2022
Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen, dan organiseerd RVO op 13 september a.s. een webinar over de nieuwe DUMAVA-regelen. Je kunt via de onderstaande link opgeven voor het webinar:
https://www.rvo.nl/evenementen/webinar-dumava
UPDATE: de integrale video-registratie van het DUMAVA-webinar van 13 september 2022 is hier terug te zien.