Energielasten drukken zwaar op accommodaties

Vanaf september 2021 zijn energietarieven ongekend gestegen. Sindsdien zijn steeds meer dorpshuizen, kulturhusen en mfa’s vervallen in een variabel energiecontract en zijn daarmee overgeleverd aan de markt. Dit levert een kostenstijging op, die catastrofaal kan uitpakken voor accommodaties.

niet berekend op extreme kostenstijgingen
Voor de ene accommodatie gaat het om een stijging van een paar honderd euro per maand, voor de ander gaat het om duizenden euro’s per maand. Eén ding is zeker, de exploitaties van dorpshuizen en kulturhusen zijn niet berekend op extreme kostenstijgingen. Er is namelijk altijd sprake van een maatschappelijk verdienmodel met beperkte reserves.
Het dorpshuis of kulturhus is een magere koe, zeker na 2 jaar corona. De huidige energieprijzen komen daarom hard aan. Het één-op-één doorberekenen van de kosten aan huurders en gebruikers is problematisch. Huurders en gebruikers hebben meestal een subsidierelatie of zijn armlastig. Denk aan de bibliotheek, lokale harmonie of toneelvereniging.
Wat te doen?

Communiceer de situatie en wees transparant over de ontstane problematiek. Reken de gemeente en huurders/gebruikers voor wat het mogelijk gaat kosten. Leg uit hoe de contractering in elkaar steekt en welke opties je hebt.

Onderzoek welke mogelijke energiebesparing er binnen jouw gebouw zijn. Dit kan zowel door verduurzamen als door aanpassing van gebruik. Analyseer bijvoorbeeld het stroomgebruik per functie of activiteit en breng in kaart waar het grootverbruik zit. Het plaatsen van tussenmeters kan helpen.

Neem contact op met je provincie, iedere provincie heeft een ‘ontzorgingsprogramma klein maatschappelijk vastgoed’. Zij geven gratis duurzaamheidsadvies en kunnen je helpen bij de eerste analyse.

Creëer een investeringsbudget voor verduurzaming op korte en langere termijn. Kijk hierbij naar het rendement van de investering. Waarmee ben je op korte termijn geholpen en wat kan later?

Pas installaties en techniek in jouw gebouw aan. Denk aan het verlagen van de thermostaat en verminderen van verlichting. Verder zijn tijdens corona klimaatbeheersingssystemen op maximale luchtverversing gezet, dit is meestal geen duurzame inregeling. Pas dit aan indien mogelijk.

Maak afspraken met je huurders/gebruikers over het opvangen van de financiële malaise en bespreek de gevolgen met je gemeente.