Meer mogelijk met teruggaaf energiebelasting

By 24 augustus 2021Duurzaamheid, Financieel, kulturhus

Vanaf 2000 kunnen kerken en instellingen van maatschappelijke, culturele of sociale aard hun energiebelasting terugvorderen. Dorpshuizen zijn vanaf 2006 aan dit lijstje toegevoegd en velen maken hier dankbaar gebruik van. Echter, veel multifunctionele accommodaties en kulturhusen passen niet in het profiel van een dorpshuis en vallen daardoor buiten de boot. Dus geen cent teruggaaf energiebelasting.

Dit was ook de situatie voor Kulturhus Holten. Directeur Jeroen de Kok; “Wij hebben destijds onderzocht wat de mogelijkheden waren voor ons kulturhus. Daarvoor zouden we een ANBI-status moeten verkrijgen. Omdat de ANBI-status niet haalbaar was, zijn we er verder niet achteraan gegaan.”

Nader onderzoek loont
Multifunctionele accommodaties zijn complexe objecten voor de belastingdienst. Een aanvraag loopt vaak op niets uit. Eind 2020 heeft Jeroen de Kok zijn energiebelasting dossier overgedragen aan Onze Gebouwen. Specialist Laurens Tangena heeft nader gekeken naar de casus in Holten.
Tangena: “Door zaken op de juiste manier neer te zetten hebben wij succesvol een aanvraag voor Kulturhus Holten kunnen doen. Dit vraagt om kennis en tact, je moet de belastingdienst uitleggen hoe dat complexe gebouw in elkaar steekt. En wat blijkt?! Na enig getouwtrek lukt het ons om voor dit soort lastige gebouwen ook een deel van de energiebelasting terug te vragen. Dit biedt kansen voor andere kulturhusen, mfa’s.”
Duurzaamheidstransitie
Directeur Jeroen de Kok is erg blij met de onverwachte teruggaaf. “Het gaat om een groot bedrag, wat we deels weer geïnvesteerd hebben in duurzaamheidsmaatregelen in onze huidige verbouwing. Het restantbedrag hebben we gereserveerd voor toekomstige verduurzaming in het pand. De kosten hiervan zijn geraamd op € 400.000,-. We zien de duurzaamheidstransitie als de grootste opgave voor onze organisatie voor de komende 10 jaar. Dit geeft ons gewoon een goede start.”
Grote kans op teruggaaf
Is er voor uw accommodatie nog geen teruggaaf energiebelasting? Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek. Bedragen van de jaarlijkse teruggaaf schommelen tussen de €2.000,- en de €10.000,-. Er is meer mogelijk dan voorheen gedacht, dus laat dit niet liggen.
Wanneer is het interessant voor jouw accommodatie?
• als je meer bent dan alleen dorpshuis (MFA of kulturhus, multifunctionele sportvoorziening, etc);
• als je nog geen energiebelasting terugkrijgt;
• als je denkt dat je niet in aanmerking komt;
• als de belastingdienst heeft aangegeven dat er geen mogelijkheden zijn tot teruggave;

Bel met 06 -52 05 85 18 of mail naar jeroen.geerdink@onzegebouwen.nl.