Sociale Hypotheek Overijssel

De provincie Overijssel heeft vanaf 8 november 2022 een derde tranche van de succesvolle regeling Sociale Hypotheek opengesteld voor dorphuizen, kulturhusen en mfa’s. Organisaties kunnen een aanvraag tot maximaal € 5.000,- doen ter versterking van hun organisatie. De provincie Overijssel vraagt inzet van vrijwilligersuren gekoppeld aan maatschappelijke activiteiten als tegenprestatie.

De Sociale Hypotheek is beschikbaar voor iedereen die verantwoording draagt voor een multifunctionele accommodatie in Overijssel. Dit kan een dorpshuis, buurthuis, kulturhus of sportaccommodatie zijn. De regeling geeft voorrang aan accommodaties die in de voorgaande tranches geen aanvraag hebben gedaan.
Hoe vraag je aan?
Via deze link kan de sociale hypotheek worden aangevraagd. Je wordt gevraagd om een overzicht van de kosten van de te plannen activiteiten (wat ga je doen met de subsidie) aan te leveren, alsmede een overzicht van de tegenprestatie (vrijwilligersuren gekoppeld aan maatschappelijke activiteiten). Er kan tot 31 december 2022 worden aangevraagd.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de beleidsmedewerkster van de Eenheid Economie en Cultuur:
Tessa van Deventer
Tel.: 06 311 000 65
E-mail: ta.v.deventer@overijssel.nl