Nieuwe wetgeving toezicht en kwaliteit van bestuur per 1 juli 2021

By 19 april 2021Uncategorized

Bestuurders van stichtingen, coöperaties en (informele) verenigingen opgelet! Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in. Deze WBTR voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren voor specifiek deze rechtspersonen, hoe klein ze ook zijn.Wat moet u doen?
Het is verstandig om als bestuur aan de wet te voldoen. Daarom is het noodzakelijk om uw statuten en huishoudelijk reglement te laten aanpassen op de WBTR. Dit hoeft niet van vandaag op morgen, er is namelijk een overgangsregeling van 5 jaar. De WBTR zal zonder aanpassingen tegenstrijdige bepalingen in uw statuten per 1 juli 2021 overstemmen.
Het is wel van groots belang dat het volledige bestuur kennis neemt van de veranderingen, met name als het gaat om aansprakelijkheid rondom faillissement en tegenstrijdig belang.

Wat wordt er onder andere geregeld in de WBTR?
Aansprakelijkheid
De WBTR bepaalt bestuurdersaansprakelijkheid bij stichtingen, verenigingen, coöperaties in geval van faillissement door onbehoorlijke taakvervulling. Dit was eerst alleen het geval bij vennootschaps-belastingplichtige stichtingen en formele verenigingen.

Gerechtelijke ontslagprocedure bestuurders en commissarissen
De rechtbank krijgt een aantal extra gronden op basis waarvan zij het ontslag van een bestuurder of commissaris van een stichting kan uitspreken. Met ingang van de WBTR kan de rechtbank ook ontslag van een bestuurder of commissaris uitspreken op grond van verwaarlozing van haar taak, ingrijpende wijziging van omstandigheden of om andere gewichtige redenen.

Meervoudig stemrecht
De WBTR geeft een regeling voor meervoudig stemrecht, zoals deze al bestond voor BV’s en NV’s. Hiermee kan een bestuurder of commissaris meer dan één stem worden toegekend in de vergadering. Echter, deze bestuurder/commissaris kan nooit meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuursleden of commissarissen bij elkaar opgeteld.

Tegenstrijdig belang
De WBTR treft een regeling voor tegenstrijdig belang. De tegenstrijdig belang-regeling houdt in dat een bestuurder of commissaris niet mee mag doen in de besluitvorming, indien hij of zij een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de rechtspersoon.

Belet en ontstentenis
Ontstentenis is de situatie waarbij vacante posities zijn ontstaan door de tijdelijke of permanente afwezigheid van een bestuurder of commissaris. De WBTR stelt eisen aan deze vacante posities. Stichtingen en verenigingen worden verplicht een belet of ontstentenis-regeling in de statuten op te nemen voor zowel het bestuur als de raad van commissarissen.
Wilt u meer weten over de nieuwe wetgeving, neem dan contact met ons op. En indien gewenst, maak een afspraak met uw notaris voor het aanpassen van statuten.