Richtlijn corona toegangsbewijs voor dorps- en buurthuizen beschikbaar

By 22 september 2021Uncategorized

LSA bewoners en Sociaal Werk Nederland hebben een door het Ministerie goedgekeurde richtlijn geschreven voor toepassing van het corona toegangsbewijs (CTB) in dorps- en buurthuizen. Hoewel het grijze gebied niet is opgeheven, geeft dit ons meer inzicht in de praktische uitvoering.

Met dank aan de grote inzet van LSA en Sociaal Werk Nederland is deze richtlijn tot stand gekomen. De stelregel is dat als er gebruik wordt gemaakt van de horecavoorziening, het een evenement of culturele voorstelling betreft dat van het CTB gebruik moet worden gemaakt. Gaat het om maatschappelijke activiteiten, dan is het vrijgesteld van een CTB.
De richtlijn is hier terug te lezen.
Zonder corona toegangsbewijs:
• de bibliotheek(functie);
• de georganiseerde en besloten dagbesteding (ook het nuttigen van een
• maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settings zonder CTB);
• ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen);
• de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het wijkteam) kan plaatsvinden (zonder horecafunctie);
• Een Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;
• huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of buurthuizen;
• individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen;
• maatschappelijke opvang voor de betreffende doelgroep.
Mét corona toegangsbewijs :
• in alle horeca behalve afhaal en op terrassen;
• bij evenementen, zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden;
• bij vertoning van kunst en cultuur zoals in bioscopen en theaters.
We begrijpen dat accommodaties nog steeds met vragen zitten. Jullie kunnen altijd contact met ons opnemen, maar overleg het vooral met jouw contactambtenaar. De gemeente is verantwoordlijk voor de handhaving en kan aangeven hoe zij de regels gaan hanteren.